X Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo ir įgyvendinimo priemonių planas

X Pasaulio lietuvių sporto žaidynių nuostatai ir sporto šakų varžybų reglamentas