VARŽYBŲ PROGRAMA

Sportininkai dalyvauja šiose amžiaus grupėse: iki 15, 16–18, 19–29, 30–39 m.

Senjorai, pradedant nuo 40 m. tiek vienetų, tiek dvejetų kategorijose skirstomi į amžiaus grupes kas 5 metai: 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80 m. ir vyresni.

Už dalyvių iki 30 m. atranką atsakinga LSTA trenerių taryba, nuo 30 m. – respublikos veteranų taryba.

Visose amžiaus grupėse iki 40 metų gali žaisti iki 12 žaidėjų iš Lietuvos. Visose amžiaus grupėse nuo 40 metų gali žaisti iki 6 žaidėjų iš Lietuvos. Dalyviai iš užsienio paskirstomi papildomai.

Į pirmas dvi amžiaus grupes žaidėjai patenka pagal respublikos reitingą. Trečioje grupėje – pagal respublikos reitingą. bet  negali dalyvauti pirmojo penkiasdešimtuko žaidėjai. Nuo 30 m. ir vyresni žaidėjai patenka pagal veteranų čempionato rezultatus.

Detalus varžybų grafikas bus sudarytas po respublikos senjorų čempionato (atrankinių varžybų).
Žaidžiama pagal  ITTF taisykles.

Varžybų programa:

Pirmos dvi dalyvių grupės vienetų kategorijoje žaidžia dviejų minusų sistema su visų vietų išaiškinimu, iki 3 laimėtų setų.

19–29 ir 30–39 amžiaus grupės vienetų kategorijoje žaidžia vieno minuso sistema su visų vietų išaiškinimu, iki 3 laimėtų setų.

Dalyviai iki 40 metų vyrų ir moterų dvejetų rungtyse skirstomi į du pogrupius po 3 poras. Pogrupiuose užėmę 1 vietas, susitinka dėl 1–2 vietos, užėmę 2 vietas, susitinka dėl 3–4 vietos, užėmę 3 vietas, susitinka dėl 5–6 vietos.

Žaidžiama iki 3 laimėtų setų.

Dalyviai iki 40 metų mišraus dvejeto rungtyje žaidžia dviejų minusų sistema. Po antro pralaimėjimo dalyviai iškrenta ir toliau rungtyje nedalyvauja. Žaidžiama iki 3 laimėtų setų.

Senjorai (virš 40 m.) vienetų kategorijoje skirstomi į amžiaus grupes kas 5 m. po 6 žaidėjus, kurie žaidžia ratų sistema iki 2 laimėtų setų.

Senjorų vyrų ir moterų dvejetų kategorijoje kiekvienoje amžiaus grupėje (pvz., 50–55 m.) žaidžia 3 poros. Jos žaidžia tarpusavyje ratų sistema iki 3 laimėtų setų.

Senjorų mišrių dvejetų kategorijoje (6 poros kiekvienoje amžiaus grupėje) žaidžiama ratų sistema iki 2 laimėtų setų.

Jeigu vyresnio amžiaus senjorų grupėje yra 3 ar mažiau sportininkų, jie gali būti prijungti prie kitos amžiaus grupės, tačiau apdovanojami pagal savo amžiaus grupės rezultatus.

Jeigu grupėje yra 4, 5 žaidėjai, jie žaidžia ratų sistema iki 3 laimėtų setų, jei  6, 7 ar 8 – ratų sistema iki 2 laimėtų setų.

Vyr. teisėjas Vincas Franckaitis – +37068092554, vincasf@gmail.com
Vyr. sekretorius Romas Franckaitis – +37067622012, 1.r.stankevicius@gmail.com