Peterboro lietuviai įspūdingai startuos Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse

JAV lietuviai: „Kartą dalyvavęs žaidynėse, to nepamirši visą gyvenimą“

Estijos lietuviai: „Žaidynės mums – miela ir labai laukiama tradicija“

Airijos lietuviai: „Žaidynėse norime priminti Lietuvai save“

Maskvos lietuviai: „Žaidynės – puiki proga pabendrauti gimtąja kalba“

Australijos lietuviai: „Žaidynės leidžia išsaugoti tapatybę“

D. Britanijos lietuviai: „Lietuvių žaidynės galėtų vykti dažniau“