Jei norite dalyvauti žaidynėse, kreipkitės į savo sporto klubą arba savo sporto šakos federaciją, daugiau informacijos galima gauti el. paštu zaidynes@lsfs.lt arba telefonu  +370 5 231 06 37.

PLSŽ dalyvauja tik neprofesionaliojo sporto atstovai.

Šalies sportininkus į varžybas pagal amžiaus grupes atrenka atitinkamas varžybas vykdančios sporto šakų federacijos iki 2017 m. birželio 15 d.

Užsienio šalies sportinių žaidimų komandoje 1/3 žaidėjų gali būti ne lietuvių kilmės, bet turi būti žaidžiantys jų sporto klubų komandose.

Užsienio valstybių lietuviams atrankinių varžybų principas netaikomas, jie dalyvauja finalinėse varžybose.

Visi PLSŽ dalyviai privalo turėti sveikatos draudimą.

Užsienio lietuvių organizacijos, sporto klubai ir Lietuvos sporto organizacijos pirmines elektronines paraiškas pateikia Lietuvos sporto federacijų sąjungai iki 2017 m. kovo 1 d. Galutines vardines elektronines paraiškas – iki 2017 m. birželio 1 d. Individualios paraiškos nepriimamos.

Dalyviai, registruodamiesi į PLSŽ, tuo pačiu patvirtina, kad jie yra susipažinę su bendraisiais nuostatais ir varžybų reglamentais ir sutinka jų laikytis, taip pat leidžia organizatoriams naudoti nuotraukas, darytas PLSŽ metu.

Organizatoriai apmoka:

  • Lietuvos Respublikos sportininkų, komandos vadovų, teisėjų ir aptarnaujančio personalo maitinimo ir nakvynės išlaidas atitinkamos sporto šakos varžybų dienomis.
  • Užsienio šalių lietuviams sportininkams ir komandos vadovams nakvynės ir maitinimo išlaidas (apmokamos vieną dieną iki sporto šakos varžybų pradžios, varžybų dienomis ir vieną dieną po varžybų).

Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija, užsienio šalių delegacijos taip pat atvyksta ir išvyksta savo sąskaita.

Konkreti užsienio delegacijų atvykimo į Lietuvą data (tarp birželio 29 ir liepos 3 d.), transporto priemonė, laikas ir dalyvių skaičius pranešami Lietuvos sporto federacijų sąjungai ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki atvykimo. Laiku nepateikus atvykimo į Lietuvą informacijos, vietinis pervežimas į / iš Kauną nebus suteikiamas.

Delegacija gali turėti tik vieną Delegacijos vadovą.

Vienas dalyvis gali turėti daugiausia 2 akreditacijas (dalyvis, delegacijos vadovas, svečias, teisėjas, žiniasklaida, medicina, savanoris, organizatorius).

Vienas dalyvis gali dalyvauti daugiausia  3 sporto šakose.

Treneriai akredituojami kaip dalyviai.